Czy budowa altany lub wiaty wymaga zgłoszenia?

28 czerwca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie uległo wiele zagadnień. Przybliżymy te, które szczególnie zainteresują naszych Klientów.

Jakie obiekty trzeba zgłaszać?

Jeżeli planujesz budowę jednego z niżej wymienionych obiektów, musisz zgłosić zamiar budowy we właściwym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu.
1. Wolno stojące parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 50,0 m2, w tym:

 • garaże,
 • altany,
 • pzrydomowe ganki i oranżerie,

przy czym łączna ilość tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 (5 arów) powierzchni.
2. Przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50,0 m2,
3. Ogrodzenia sąsiadującego z działkami publicznymi i/lub wyższe niż 2,20 m.
Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia nie otrzymasz żadnej odpowiedzi, oznacza to że Urząd nie wyraził sprzeciwu i możesz zaczynać budowę.

Czego nie trzeba nawet zgłaszać?

Poniżej przedstawiamy grupę obiektów, które możesz wybudować bez żadnych formalności:

 1. Parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – związany z produkcją rolną i uzupełniający zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,
 2. Wiaty o powierzchni zabudowy do 50,0 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna powierzchnia tych wiat nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 (10 arów) powierzchni działki,
 3. Altany działkowe i obiekty gospodarcze, na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych,
 4. Obiekty małej architektury ogrodowej poza miejscami publicznymi,
 5. Ogrodzenia, które nie sąsiadują z działkami publicznymi i/lub nie są wyższe niż 2,20 m.

Zgodnie z definicją w Prawie Budowlanym, obiektami małej architektury ogrodowej NIE są altany, wiaty czy domki narzędziowe, są to natomiast:

 • obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
 • posągi, wodotryski itp.,
 • obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej, np. piaskownice, huśtawki, drabinki,
 • obiekty użytkowe służące utrzymaniu porządku, np. śmietniki.

Altana czy Wiata?

Przepisy podają, że altanę stawiamy na zgłoszenie i nie może ona przekraczać 35 m2 powierzchni zabudowy. Natomiast wiatę stawiamy bez formalności i to aż do 50 m2 powierzchni zabudowy. Kiedy więc mamy do czynienia z wiatą, a kiedy z altaną? Niestety ani Prawo Budowlane, ani inne rozporządzenia nie definiują tych pojęć. Będziemy więc posiłkować się wyrokami sądów i Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB).

W PKOB wskazano: "Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione."

W wyrokach sądów możemy znaleźć:

II SA/Gd 175/13 - "Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem";
II SA/Gl 265/13 - "Uznanie, że wiata oznacza lekką, zadaszoną konstrukcję, częściowo lub zupełnie pozbawioną ścian, nie jest naruszeniem reguł znaczeniowych języka polskiego i brak jest podstaw do kwestionowania, że takie rozumienie wiaty odbiega od zamiarów ustawodawcy";
II FSK 1350/12 - "Altana w języku powszechnym, a zwłaszcza w języku literackim to budowla lekkiej konstrukcji, często ażurowa, stawiana w ogrodzie, przeznaczona do wypoczynku oraz ochrony przed deszczem, słońcem"

Można więc przyjąć, że konstrukcyjne wiata nie różni się niczym od altany. Jedyna różnica polega na przeznaczeniu - altana ma służyć do rekreacji. Czy można jednak jednoznacznie zdefiniować przeznaczenie takiego obiektu? W praktyce bardzo często altana pełni rolę wiaty, i odwrotnie - w zależności od pory roku czy okoliczności.

strzałka do góry