Przydatne informacje

Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24 miesięcznej rękojmi. Reklamacjom podlegają wady materiału oraz wady wynikające z nieprawidłowego montażu. Reklamacją nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu oraz nieodpowiedniej konserwacji. Reklamacją nie podlegają zachowania drewna wynikające z jego naturalnej specyfiki.

Drewno jest materiałem naturalnym, który doskonale sprawdzi się w ogrodzie. Drewniana architektura ogrodowa posiada naturalny i niepowtarzalny urok, jest przyjazna dla środowiska i przy właściwej konserwacji przetrwa wiele lat. Z biegiem czasu elementy drewnianej architektury ogrodowej ulegają zmianie w wyniku działania warunków atmosferycznych.

Drewno jako materiał pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia.

 1. Pęknięcia, wycieki żywicy:

  Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe może doprowadzić do powstawania pęknięć i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna. Wycieki żywicy można łatwo usunąć chemicznie za pomocą terpentyny lub zebrać za pomocą ostrego narzędzia (np. noża, szpachli metalowej itp.). Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego. Powstałe pęknięcia można zamaskować za pomocą szpachli do drewna celem poprawy walorów estetycznych.

 2. Sęki:

  Drewno ma niejednorodną strukturę i nawet w naszej architekturze ogrodowej trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Zdrowe sęki nie obniżają jakości czy wytrzymałości drewna, lecz tworzą jego piękny charakterystyczny wygląd.

 3. Szorstkość powierzchni:

  Pomimo nowoczesnych technik produkcji i starannego doboru surowca, sporadycznie mogą wystąpić fragmenty szorstkich powierzchni, zwłaszcza w pobliżu sęków może wystąpić nieznaczna szorstkość powierzchni.

 4. Zabarwienie - różnice odcieni:

  Drewno jako naturalny surowiec, nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych niuansów i odcieni, co podkreśla indywidualność Państwa architektury ogrodowej. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.

 5. Wahania wymiarów:

  W zależności od poziomu wilgotności powietrza, drewno pobiera lub oddaje wilgoć z otoczenia. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć – drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych, różnice w wymiarach poszczególnych elementów mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów pierwotnych.

Reklamacje pokryć dachowych:

Wszystkie obiekty w wersji podstawowej posiadają pokrycie tymczasowe (papa podkładowa) i wymagają montażu pokrycia docelowego, takiego jak gont, dachówka, blacho-dachówka. W przypadku gdy Klient zamówił obiekt z dachem kryty wyłącznie papą podkładową powinien niezwłocznie we własnym zakresie zamontować pokrycie docelowe. Istnieje możliwość zamówienia pokrycia docelowego w naszej firmie. Szczegółowe informacje znajdują się w „opcjach dodatkowych” na stronie każdego produktu.

strzałka do góry