Klauzula informacyjna dotycząca przetważania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green-Pack Przemysław Obijalski z siedzibą w Buku Góralskim 25, 87-330 Jabłonowo Pomorskie zwanym dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: info@green-pack.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zgodnie z zawartą umową lub w działaniach niezbędnych do zawarcia umowy i nie b udostępniane innym odbiorcom,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych nr 2016/679,
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczonej umowy oraz dochodzenia ewentualnych rozczeń. Po tym czasie mogą podlegać archiwizacji.
strzałka do góry